{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

GENIE商品Q&A

Q : 收合操作的時候會卡卡的、不好壓、不好展開

A : 新車收車鈕較緊,開闔多次後會較為順手,並非瑕疵哦。

 

Q : 推車展開的時候,車體會沒辦法完整打開

A : 展開時,不必一直壓著收車按鈕哦,否則可能會導致車體無法完全展開。

Q : 打開車的時候會磨到手

A : GENIE推車為全罩式遮陽棚設計,為維持頂棚整體的結構,如有磨手狀況,可反手開較為順手。

Q : 推車收起來的時候都會倒,不好收

A : 推車垂直下壓即可,往前施力會導致姿勢不對、收車不順。

Q : 小顆的安全鎖,開/收車後不會彈出來

A : 可能是您收車時車體未收完整,收車後可以再輕壓車體,直到聽到一聲「達!」就表示有完全收合。
展開時也可能沒有彈出,只要確認車體有完全展開,這部份不影響安全性哦,可以手動把他拉出來即可。